กิจกรรมออกบูธโมบาย ณ ท่าช้างคาเฟ่ “สงกรานต์งานโจ๊ะ” ประจำปี 2561

20180407_๑๘๐๖๐๕_0020 20180407_๑๘๐๖๐๕_0029 20180407_๑๘๐๖๐๕_0031 20180407_๑๘๐๖๐๕_0032 20180407_๑๘๐๖๐๕_0033 20180407_๑๘๐๖๐๕_0043 20180407_๑๘๐๖๐๕_0046 20180407_๑๘๐๖๐๕_0047 20180407_๑๘๐๖๐๕_0053 20180407_๑๘๐๖๐๕_0056 20180407_๑๘๐๖๐๕_0057 20180407_๑๘๐๖๐๕_0060 20180407_๑๘๐๖๐๕_0061 20180407_๑๘๐๖๐๕_0063 20180407_๑๘๐๖๐๕_0064 20180407_๑๘๐๖๐๕_0066 20180407_๑๘๐๖๐๕_0068 20180407_๑๘๐๖๐๕_0069 20180407_๑๘๐๖๐๕_0070 20180407_๑๘๐๖๐๕_0071 20180407_๑๘๐๖๐๕_0072 20180407_๑๘๐๖๐๕_0076 20180407_๑๘๐๖๐๕_0080 20180407_๑๘๐๖๐๕_0090 20180407_๑๘๐๖๐๕_0095 20180407_๑๘๐๖๐๕_0096 20180407_๑๘๐๖๐๕_0101 20180407_๑๘๐๖๐๕_0115