ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบซี

คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเลือดส่วนใหญ่มักจะแพร่เชื้อผ่าน การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดผ่านการใช้อุปกรณ์ชนิดฉีดร่วมกัน รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ติดเชื้อ เป็นต้น วิธีการตรวจวินิฉัย จะตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

บริการการ ตรวจเลือด ปริมาตร สิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจ วิเคราะห์ การแปล ผลตรวจ ระยะเวลา รอผล
การตรวจหา แอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดซี
เลือด 2-3 มิลลิลิตร
ICA Immunochromatography Assay
Non-reactive
Reactive
Invalid
60 นาที

(inconclusive)

หากพบว่าผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายงานเป็น “สรุปผลไม่ได้ (inconclusive)” เช่นเดิมให้ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางปฏิบัติการและผู้ให้คำปรึกษาควรเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ตรวจคัดกรอง

ไวรัสตับอักเสบซี

จัดบริการยาเพร็พ / เป๊ป

ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ตรวจวัดระดับอร์โมน

(หญิงข้ามเพศ / สาวประเภทสอง)

ให้คำปรึกษา

สุขภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น