คู่ผลเลือดต่างกับเพร็พ(PrEP) เกี่ยวกันอย่างไร ?

คู่ผลเลือดต่างกับเพร็พ(PrEP) เกี่ยวกันอย่างไร ? เพร็พ(PrEP) ช่วยลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากผู้ที่มีผลเลือดบวกสู่ผู้ที่มีผลเลือดลบ สนใจรับบริการคลิกลิ้งค์ – ตรวจ HIV/ซิฟิลิส ฟรี ! – บริการ PrEP – บริการตรวจวัดระดับฮอร์โมน https://testmenow.net/71718fp #ThePrEPThailand #PrEPMplus #MplusThailand