น้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขอบคุณมูลนิธิเอ็มพลัส

น้อง ๆ จากทีมงานกองประกวด อ้ายบ่าว-สาวจี๋ ฯ ขับขี่ปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมขอบคุณมูลนิธิเอ็มพลัส ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้