kiartisak achima

kiartisak achima

สปสช. เยี่ยมชมการทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขององค์กรภาคประชาสังคมในเชียงใหม่

เชียงใหม่, 13 ธันวาคม 2565 – นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สองแห่งซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากแผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านองค์การเพื่อความร่วมมือแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้โครงการ EpiC ประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เวลา 09.45 เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจัดบริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงงานด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิเอ็มพลัสยังเป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมที่นำร่องจัดบริการเพร็พร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้หญิงข้ามเพศ ปัจจุบันมูลนิธิเอ็มพลัสได้มีการทำงานครอบคลุมไปถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ใช้สารเสพติด โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มประชากรหลักเหล่านี้เข้าถึงบริการสุขภาพด้านเอชไอวี เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ภายในปี 2573 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ในช่วงท้าย มูลนิธิเอ็มพลัสและมูลนิธิแคร์แมทได้มีการหารือถึงความก้าวหน้าของการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสปสช. ความท้าทาย โอกาสและความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีและระบบสุขภาพของกลุ่มประชากรหลัก อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นระบบสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ

(UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB)

The UN AIDS Program Executive Board (UNAIDS Program Coordinating Board: PCB), officials from 22 member nations, 11 UN Cosponsors, and 5 NGOs paid a visit to the MPLUS Foundation on December 12, 2022. delivering KPLHS services through the EpiC project, a community initiative that builds the potential to deliver standardized HIV and STIs services up …

(UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) Read More »

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model in their programming. We are grateful to the support provided by EpiC, USAID/PEPFAR. #Mplus #USAID #PEPFAR #EpiC #FHI360 #CheckinPrEPLaos #PEPFAR #USAID #EpiC #CHIAsLoas #MplusThailand #FHI360

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model …

Under our new strategic focus to expand regional collaboration to enable the transfer of knowledge and skills to support health/HIV programming for key populations in the region, Mplus has recently visited our friends at CHIAs in Laos to provide technical support that will enable them to adopt the key population-led health service delivery (KPLHS) model in their programming. We are grateful to the support provided by EpiC, USAID/PEPFAR. #Mplus #USAID #PEPFAR #EpiC #FHI360 #CheckinPrEPLaos #PEPFAR #USAID #EpiC #CHIAsLoas #MplusThailand #FHI360 Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อและภาคสนาม มูลนิธิเอ็มพลัส 4 ศูนย์สุขภาพ “การออกแบบ CAMPAIGN,EVENT, ONLINE MEDIA”

อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อและภาคสนาม มูลนิธิเอ็มพลัส 4 ศูนย์สุขภาพ “การออกแบบ CAMPAIGN,EVENT, ONLINE MEDIA” 21 – 23 March , 2022 Wintree City Resort Chiang Mai  

การฝึกอบรมทบทวนความรู้ เจ้าหน้าที่ COUNSELOR & CARE มูลนิธิเอ็มพลัส

การฝึกอบรมทบทวนความรู้ เจ้าหน้าที่ COUNSELOR & CARE มูลนิธิเอ็มพลัส 16 – 18 March , 2022 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท แม่ริม, เชียงใหม่  

MPLUS THAILAND VOLLEYBALL CHAMPION CUP 2022 รายการศึก 2 เชียง CHIANGMAI VS CHIANGRAI

สรุปการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่ ทีม SWEET EYE B รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม นางสีดา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม กองทัพเทย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม infinity VC  

SUMMER นี้พร้อมไหม แม่ แม๊!!

SUMMER นี้พร้อมไหม แม่ แม๊!! อีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน การตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยชุดตรวจ HIV แบบรู้ผลภายในเวลา 1 นาที หากท่านสนใจสามารถติดต่อขอรับชุดตรวจได้ที่เอ็มพลัส ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ

ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ KISSH SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) คลิกเพื่อลงทะเบียน ขอรับชุดตรวจ ATK https://shorturl.asia/Y6lpk มูลนิธิเอ็มพลัสจังหวัดเชียงใหม่ 053-283-108 ที่อยู่ 142 ซอยชมจันทร์ ต.ป่าแดด 50100 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/mEJixJJp28KhF15U9