ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบซี

คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเลือดส่วนใหญ่มักจะแพร่เชื้อผ่าน การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดผ่านการใช้อุปกรณ์ชนิดฉีดร่วมกัน รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดที่ติดเชื้อ เป็นต้น วิธีการตรวจวินิฉัย จะตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

Blood Testing Service Specimen Collection Methodology Test Results Testing Time
การตรวจหา แอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัส ตับอักเสบชนิดซี
blood 2-3 ml
ICA Immunochromatography Assay
Non-reactive
Reactive
Invalid
60 minutes

“Inconclusive Test Results”

If the repeated HIV test result remains “Inconclusive”, one should seek consultation with experts and the post-test counselor should emphasize how to prevent transmission of HIV rigorously.

Our Works

ตรวจคัดกรอง

ไวรัสตับอักเสบซี

จัดบริการยาเพร็พ / เป๊ป

ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ตรวจวัดระดับอร์โมน

(หญิงข้ามเพศ / สาวประเภทสอง)

ให้คำปรึกษา

สุขภาพทางเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการถุงยางอนามัย

และสารหล่อลื่น