สาวประเภทสองควรทานเพร็พ(PrEP) แบบใดดี ?

สาวประเภทสองควรทานเพร็พ(PrEP) แบบใดดี ?
หากสาวประเภทสองใช้ฮอร์โมน
ควรทานเพร็พแบบรายวัน (Daily PrEP) เนื่องจากฮอร์โมนทำให้ประสิทธิภาพของเพร็พ (PrEP) ลดลงจึงจำเป็นต้องทานแบบรายวัน (Daily PrEP) เพื่อให้ตัวยาคงอยู่ในกระแสเลือด
Click on the link below for
– FREE! HIV/Syphilis TEST
–PrEP service
–Hormone Level Test service
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Share