ข้าราชการ

ข้าราชการ

  1. ข้าราชการทุกหน่วยงานเบิกจ่ายตรงกับโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
  2. เอกสารประกอบการเบิก
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • บัตรข้าราชการ
  1. ตามระยะเวลาของการเป็นข้าราชการ
  2. ตรวจสอบสถานพยาบาลและประเมินค่าใช้จ่าย เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง cgd.go.th