ผู้ให้ทุน

ผู้สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเอ็มพลัส

print

 มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus) ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)

     โดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือยูเอสเอด (อังกฤษ:United States Agency for International Development) (USAID) ก่อตั้งโดยประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในปีพ.ศ. 2504 โดยผ่านสภาคองเกรสจากกฎหมายการช่วยเหลือต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆในการพัฒนาประเทศ ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ ต่อมามุ่งเน้นการเปิดตลาดการค้าเสรีและดำเนินการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในปัจจุบัน

     ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมายูเอสเอดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ สถาบันเพิ่อความโปร่งใสของเงืนช่วยเหลือนานาชาติ(อังกฤษ:International Aid Transparency Initiative หรือ IATI) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของเงินช่วยเหลือ ให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายไม่ว่าจะไปถึงในส่วนต่างๆ ของโลก โดยมีภาระกิจ/หน้าที่ ดังต่อไปนี้

  • เผยแพร่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
  • สนับสนุนการมีรัฐบาลที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
  • ปกป้องสิทธิมนุษยชน
  • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก
  • พัฒนาความมั่นคงทางอาหารของโลก
  • สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา
  • ช่วยเหลือป้องกันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในประเทศอื่น
  • ให้ความช่วยเหลือในทางมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณที่มา จาก https://cspp.kku.ac.th/?p=4168