วันเวลา / เปิดปิด

วันเวลา เปิด-ปิด

คลินิกเทคนิคการเอ็มพลัสเชียงใหม่
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00-19.30 น.
และทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน 13.00-18.00 น.

คลินิกเทคนิคการเอ็มพลัสเชียงราย
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00-19.30 น.

มูลนิธิเอ็มพลัสพิษณุโลก
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น.

วันเวลา เปิด-ปิด

เชียงใหม่ https://res99.org/1590
เชียงราย https://res99.org/1801
พิษณุโลก โทร 088-2824421