ต้องกินยา PrEP นานแค่ไหน

ต้องกินเพร็พ (PrEP) นานแค่ไหน?

     ทั้งนี้ระยะเวลาในการรับประทานเพร็พนั้นได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเพร็พที่มีอยู่  2 รูปแบบ คือ On demand และ Daily

1. On demand เป็นการกินตามความต้องการ โดยมีสูตรในการกิน คือ 2:1:1 โดย

                   2 คือ ต้องกินเพร็พจำนวน 2 เม็ด ก่อนสัมผัสเชื้อหรือก่อนมีเพศสัมพันธ์ 2- 4 ชั่วโมง

                   1 คือ ต้องกินเพร็พจำนวน 1 เม็ด ถัดจากการได้รับเชื้อหรือมีเพศสัมสัมพันธ์ 1 วัน

                   1 คือ ต้องกินเพร็พอีก 1 เม็ด ถัดจากการได้รับเชื้อหรือมีเพศสัมสัมพันธ์ 2 วัน                                                          (ถัดจากกการกินเพร็พวันที่ 2 บวกอีก 24 ชั่วโมง)             

2. Daily เป็นการกินต่อเนื่องทุกวันในเวลาเดียวกัน จนครบ 30 วัน