ทำไงถ้าลืมทานยา PrEP

ทำไงถ้าลืมทานยา PrEP ?

     เพร็พ (PrEP) กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ต้องกินเป็นประจำทุกวัน โดยหลักการคล้ายการกินยาคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองท้อง ซึ่งถ้าลืมกินก็มีสิทธิ์ท้องได้ ด้งนั้นจึงต้องกินเพร็พ  อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งท่านเกิดลืมกินยาเพร็พ ขึ้นมา วันต่อไปท่านสามารถกินยาเพร็พ ต่อไปจนครบกำหนด ได้เลย  หากขณะนั้นไม่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายแต่จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเอชไอวีลดลง และมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมาได้ ดังนั้นการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและมั่นใจว่าผลเลือดเป็นลบก่อนเริ่มเพร็พจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก