การฝึกอบรมทบทวนความรู้ เจ้าหน้าที่ COUNSELOR & CARE มูลนิธิเอ็มพลัส

การฝึกอบรมทบทวนความรู้
เจ้าหน้าที่ COUNSELOR & CARE มูลนิธิเอ็มพลัส

16 – 18 March , 2022

ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล รีสอร์ท แม่ริม, เชียงใหม่

 

Share