จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส นครราชสีมา และเป็นศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

MPLUS FOUNDATION
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อารีย์ เชื้อเดช
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
💜💜✨✨

Share