ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา”

ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา” โดยนำเสนอแนวคิดการทำงานชุมชนกับการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง ชี้ให้เห็นสิ่งที่ยุติได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคมของทุกปี ณ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

Share