ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ

ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK
ชุดตรวจ
KISSH SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
คลิกเพื่อลงทะเบียน ขอรับชุดตรวจ ATK https://shorturl.asia/Y6lpk
มูลนิธิเอ็มพลัสจังหวัดเชียงใหม่ 053-283-108 ที่อยู่ 142 ซอยชมจันทร์ ต.ป่าแดด 50100 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Share