การประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการป้องกัน-ดูแลผู้ติดเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากมูลนิธิเอ็มพลัส เพื่อให้บุคคลทางการแพทย์ พยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เยี่ยมชมการให้บริการ PrEP MPLUS Deliver บริการใหม่ของมูลนิธิเอ็มพลัส