‘สิทธิจดทะเบียนสมรสไม่ใช่สิทธิพิเศษของเพศใดเพศหนึ่ง! ‘

#สมรสเท่าเทียมเชียงใหม่ #MarriageEqualityChiangMai วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ‘สิทธิจดทะเบียนสมรสไม่ใช่สิทธิพิเศษของเพศใดเพศหนึ่ง! ‘ ขอบคุณประชาชน สื่อมวลชน ห่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายทึกคนสำหรับการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจดทะเบียนสมรสสำหรับเพศหลากหลายจะเป็นจริง ขอขอบคุณรูปภาพจาก Lanner #สมรสเท่าเทียม #MarriageEquality #LoveIsLove #LoveWins #LoveWinsThailand #LoveWinsChiangMai #ChiangMaiPride2024 #ThailandPride2024