มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ 16 องค์กรประชาสังคมด้านเอดส์ ยื่นหนังสือ เลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง

มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ 16 องค์กรประชาสังคมด้านเอดส์ ยื่นหนังสือ เลขาธิการ สปสช.
ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง

วันที่ 9 กันยายน 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับยื่นหนังสือจากผู้แทนจาก 16 องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมขอแนวทางในการดำเนินงาน ถือเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขประเทศไทย ในการขยายบริการสุขภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นผู้ร่วมจัดบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยในปี 2573 นี้

สำหรับ 16 องค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอดส์ฯ มีดังนี้
1.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี
2.มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
3.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี 4.คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง
5.มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ จังหวัดอุดรธานี
6.มูลนิธิมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่
7.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น

8.กลุ่มแอ็คทีม จังหวัดขอนแก่น

9.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดสงขลา
10.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 11.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ กรุงเทพมหานคร 12.มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงราย
13.องค์กรแคร์แมท จังหวัดเชียงใหม่
14.มูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดพิษณุโลก
15.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และ
16.มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง

Share