October 7, 2022

Day: October 7, 2022

มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ 16 องค์กรประชาสังคมด้านเอดส์ ยื่นหนังสือ เลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง

มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ 16 องค์กรประชาสังคมด้านเอดส์ ยื่นหนังสือ เลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง วันที่ 9 กันยายน 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับยื่นหนังสือจากผู้แทนจาก 16 องค์กรภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอชไอวีที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมขอแนวทางในการดำเนินงาน ถือเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขประเทศไทย ในการขยายบริการสุขภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมเป็นผู้ร่วมจัดบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยในปี 2573 นี้ สำหรับ 16 องค์ภาคประชาสังคมที่ให้บริการด้านเอดส์ฯ มีดังนี้ 1.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี 2.มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 3.มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี 4.คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง 5.มูลนิธิเอ็มเฟรนด์ จังหวัดอุดรธานี 6.มูลนิธิมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ 7.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น 8.กลุ่มแอ็คทีม จังหวัดขอนแก่น 9.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย …

มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับ 16 องค์กรประชาสังคมด้านเอดส์ ยื่นหนังสือ เลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็น “หน่วยบริการส่งต่อเฉพาะด้าน” ระบบบัตรทอง Read More »

มูลนิธิเอ็มพลัส ต้อนรับทีมจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงาน การจัดบริการด้านเอชไอวี

เพร็พ และการจัดกิจกรรมออนไลน์ส่งเสริมการเข้าถึงเพร็พ ของมูลนิธิเอ็มพลัส ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ EpiC, USAID เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 #แม่โค่2022 #RecycledCostumes #PrEPMplus #PrEPforTransgender #ThePrEPThailand #MplusThailand

“จัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเอ็มพลัส ประจำปี 2566-2570”

มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครราชสีมาร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิเอ็มพลัส ประจำปี 2566-2570 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยและตอบโจทย์ต่อผู้รับบริการมาขึ้น และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการขององค์กร NGO ในระดับสากลต่อไป จองคิวตรวจสุขภาพฟรีกับMplus คลิ๊กลิ้งก์ เชียงใหม่ https://testmenow.net/1590 เชียงราย https://testmenow.net/1891 พิษณุโลก https://testmenow.net/1623 นครราชสีมา https://testmenow.net/5210

“มูลนิธิเอ็มพลัส อบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ”

“มูลนิธิเอ็มพลัส อบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ” วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับการประสานงานจากองค์กรสิทธิเด็ก American Jewish World service มูลนิธิเอ็มพลัส (MPLUS) ในการจัดกิจกรรมอบรม “ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศและการตีตราไม่เลือกปฏิบัติ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเยาวชน ที่ทุกคนเกิดมามีศักดิ์และศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นประธานการเปิดกิจกรรม