มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา
ประจำสาขาเชียงราย 2 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
ประจำสาขาพิษณุโลก 1 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
ประจำสาขานครราชสีมา 2 อัตรา
1. ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
5. หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน15,000 – 20,000 บาท
2. ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี
3. มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน หากผ่านการประเมินทดลองงาน จัดทำสัญญาจ้าง 1 ปี
หลักฐานการสมัคร
1. ประวัติโดยย่อ (CV)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ประวัติการศึกษา
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1รูป
>>> เปิดรับสมัคร 30 ก.ย. – 15 ต.ค. 64
>>> ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ mplusfoundation.job@gmail.com
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เชียงราย โทร 085-6154265
พิษณุโลก โทร 088-2824421
นครราชสีมา โทร 087-8137116

Share