September 30, 2021

Day: September 30, 2021

Meet Elfty Miss Healthy Thailand 2018

สนุกได้แต่ต้องปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัย และเพร็ป #เพราะ PrEP ช่วยคุณป้องกัน HIV ได้เกือบ 100% ลงทะเบียนรับบริการสุขภาพได้เลย https://testmenow.net/home/reservation/1651fp #ThePrEPThailand #PrEPMplus #MplusThailand

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา ประจำสาขาเชียงราย 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาพิษณุโลก 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขานครราชสีมา 2 อัตรา 1. ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หรือปริญญาตรี 4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 5. หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงื่อนไขและสวัสดิการ …

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา Read More »