การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณ ณัฐพร เขียวทอง ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสเข้าร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม : การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร
 
 

แชร์ข่าวนี้