การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจ และดูแลรักษา ในหัวข้อเรื่อง covid-19 ให้กับกลุ่ม อสม. อ.สันกำแพง

การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจ และดูแลรักษา ในหัวข้อเรื่อง โควิด 19 ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอสันกำแพง โดยมี  ดร.วุฒิพงษ์ ถายะพิงค์ และ อาจารย์ ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์ (นักจิตวิทยาคลีนิคชำนาญการพิเศษ) เป็นวิทยากรในการอบรมและให้ความรู้ ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมสานสัมพันธ์การทำงาน ในเรื่องของการรณรงค์ และการเข้าถึงการรับบริการตรวจสุขภาพกับทางมูลนิธิเอ็มพลัสอีกด้วย

แชร์ข่าวนี้