ขอแสดงความยินดีกับดาวเดือนและดาวจรัสแสงน้องใหม่ปีการศึกษา2564

ขอแสดงความยินดีกับดาวเดือนและดาวจรัสแสงน้องใหม่ปีการศึกษา2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้