ทีมอบรมและทีมคลินิกมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีและเอดส์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

📣 สันกำแพงจ๋าพี่มาแล้ว ..
วันอังคาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ทีมอบรมและทีมคลินิกมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีและเอดส์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมออกหน่วยโมบายตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ .

แชร์ข่าวนี้