ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ

ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK ชุดตรวจ KISSH SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) คลิกเพื่อลงทะเบียน ขอรับชุดตรวจ ATK https://shorturl.asia/Y6lpk มูลนิธิเอ็มพลัสจังหวัดเชียงใหม่ 053-283-108 ที่อยู่ 142 ซอยชมจันทร์ ต.ป่าแดด 50100 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/mEJixJJp28KhF15U9