ปิยะพงษ์ ตานะกูล

ปิยะพงษ์ ตานะกูล

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2022 รุ่น U30

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2022 รุ่น U30 ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนางสีดา รองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Don’t Care รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม ต้นแมว VC รองชนะเลิศอันดับ3 ทีม นามวิหค ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา”

ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเสวนา”ร่วมกันปักหมุดหมาย ให้การตีตราและเลือกปฏิบัติ มันจบที่รุ่นเรา” โดยนำเสนอแนวคิดการทำงานชุมชนกับการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง ชี้ให้เห็นสิ่งที่ยุติได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องในวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคมของทุกปี ณ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)