ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัส นครราชสีมา และเป็นศูนย์บริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มูลนิธิเอ็มพลัส ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี #mplusthailand #mpluskorat

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเอ็มพลัสนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราช #mplusthailand #mpluskorat #mplusnakhonratchasima

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” มูลนิธิเอ็มพลัส จัดงานเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหคลินิก เชียงใหม่ “การจัดบริการแบบครอบคลุมด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนงานฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านโครงการ EpiC ประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) มูลนิธิเอ็มพลัส จึงสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มประชากรหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี 1.คุณแอนดรูส์ เลห์ฮี ผู้แทนกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2.คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3.คุณเจนนิเฟอร์ อีรี่ ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 4.แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5.ดร. ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 6.ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมแสดงความยินดีในความก้าวหน้า …

เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเอ็มพลัสสหลินิก “ศูนย์บริการแบบครอบคลุม ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” Read More »

Mplus Foundation in Chiang Mai Province has a unique opportunity to host study visitors from Myanmar including the community-based organizations working on HIV and the FHI 360 Myanmar Office.

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากประเทศพม่า ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรที่ทำงานด้านเอชไอวี รวมถึง เจ้าหน้าที่จาก FHI 360 ประเทศพม่า เพื่อศึกษาดูงานภาคสนามออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ของมูลนิธิเอ็มพลัส มูลนิธิเอ็มพลัสมีความยินดีและเป็นเกียรติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานออนไลน์เพื่อสร้างสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มประชากรหลักทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศพม่า From July 25-27, 2023, Mplus Foundation in Chiang Mai Province has a unique opportunity to host study visitors from Myanmar including the community-based organizations working on HIV and the FHI 360 Myanmar Office. The purpose of …

Mplus Foundation in Chiang Mai Province has a unique opportunity to host study visitors from Myanmar including the community-based organizations working on HIV and the FHI 360 Myanmar Office. Read More »

💜 Mplus joined the International Aids Society 2023 in Brisbane 🇦🇺on the session #SwitchUp4KeyPopulations

Mplus joined the International Aids Society 2023 in Brisbane on the session #SwitchUp4KeyPopulations: Worldwide advancements in meeting the growing needs of key populations. Mr. Natthakarn Laohacharoensombat represented for 3 countries (Thailand , Nepal and The Philippines ) the topic of “Differentiated online-to-offline (O2O) interventions for HIV services: impacts on HIV testing and case finding among …

💜 Mplus joined the International Aids Society 2023 in Brisbane 🇦🇺on the session #SwitchUp4KeyPopulations Read More »

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทีมผู้บริหารมูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา Cooperative and Work Integrated Education: CWIE ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี”

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” มุ่งเน้นไปที่การขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ต่างจากวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี หรือ “วันรณรงค์ปราศจากการเลือกปฏิบัติ” ที่เน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติที่มากกว่าเอชไอวี “Human First” เป็นหัวข้อรณรงค์ วันที่ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวีในปี 2023 เพื่อเน้นย้ำมิติความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ที่ควรได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์เฉกเช่นมนุษย์ทุกคน ให้เห็นมนุษย์ ไม่ใช่เห็นแต่ไวรัส และการเลือกปฏิบัติใดๆ ต่อผู้มีเอชไอวีควรถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ข้อเสนอเพื่อการขจัดการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี https://zerohivstigmaday.org/wp-content/uploads/2023/07/ZeroHIVStigmaDay_Toolkit.pdf ตระหนักในศักดิ์ศรี สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอชไอวีทุกคน ลดความกลัวในการเอ่ยถึงสถานะการมีเอชไอวีและการโดดเดี่ยวจากสังคม และสร้างเสริมให้คนใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความต้องการตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวี ที่นำไปสู่การรู้ว่ามีเอชไอวีแต่เนิ่นๆ และเข้าสู่กระบวนการรักษาเอชไอวี การดูแล บริการทางสังคมที่นำไปสู่ภาวะกดไวรัสได้จนตรวจไม่พบไวรัสในเลือดและไม่ส่งต่อไวรัสให้กับคนอื่นได้ (U = U) สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การพูดคุยเรื่องเอชไอวีทำได้อย่างเปิดเผย ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผ่านและการป้องกันไวรัส และส่งเสริมให้คนยอมรับวิธีการป้องกัน อาทิ การป้องกันด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) และกลยุทธ์ต่างๆ ของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ผลักดันให้เกิดความเสมอภาคของทุกคนในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การป้องกัน และการรักษา …

วันที่ 21 กรกฎาคม หรือ “วันรณรงค์ ทั่วโลกปราศจากการตีตราอันเนื่องมาจากเอชไอวี” Read More »

การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัส นำทีมโดยคุณ ณัฐพร เขียวทอง ผู้จัดการมูลนิธิเอ็มพลัส สาขาพิษณุโลก ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสเข้าร่วมงานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม : การรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร    

ทีมอบรมและทีมคลินิกมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีและเอดส์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สันกำแพงจ๋าพี่มาแล้ว .. วันอังคาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ทีมอบรมและทีมคลินิกมูลนิธิเอ็มพลัส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีและเอดส์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกิจกรรมออกหน่วยโมบายตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ . จองคิวรับเพร็พฟรี คลิ๊กเลย https://testmenow.net/1590 #PrEPMplus #ThePrEPThailand #MplusThailand #PrEPMplus #MplusChiangMai #MplusChiangRai #MplusPhitsanulok #MplusNakhonRatchasima

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPION CUP รุ่น U175cm ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีมที่ได้แชมป์ไปในรุ่นนี้ ได้แก่ทีม ” SUCCESS “

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขัน MPLUS VOLLEYBALL CHAMPION CUP รุ่น U175cm ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีมที่ได้แชมป์ไปในรุ่นนี้ ได้แก่ทีม ” SUCCESS ” ที่ 2 ได้แก่ทีม Dynasty จูเนียร์ ที่ 3 ได้แก่ทีม ลูกคุณหนู – SACARLET VC ที่ 4 ได้แก่ทีม VICTORY รางวัลพิเศษอื่น ๆ รางวัล Promote VCT ได้แก่ทีม New Gen รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทีม SUCCESS หมายเลข 4 คุณบอล รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทีม DYNASTY หมายเลข 66 คุณตุ้ย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทีม VICTORY หมายเลข …

MPLUS VOLLEYBALL CHAMPION CUP รุ่น U175cm ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ ทีมที่ได้แชมป์ไปในรุ่นนี้ ได้แก่ทีม ” SUCCESS “ Read More »

สวยงามตระการตา #บางกอกไพรด์ ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัสร่วมงาน #บางกอกไพรด์

สวยงามตระการตา #บางกอกไพรด์ ช่วงเย็นวันนี้ (วันที่ 4 มิ.ย.66) เจ้าหน้าที่มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมงานเดินขบวนบางกอกไพรด์ 2023 งดงามไปด้วยความหลากหลายของผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งขบวนพาเหรดที่หนักแน่นไปด้วยประเด็นรณรงค์จากชีวิตและจิตใจของชาว LGBTQIAN+ สนับสนุนผลักดันสิทธิความเท่าเทียม สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในอาชีพ ของความหลากหลายทางเพศให้มีความเท่าเทียมในสังคม โดยมีเครือข่ายภาคีทั้วประเทศไทยเข้าร่วมในครั้งนี้ #PrideAlways #BangkokPride2023 #คนเท่ากัน #HealthforAll #PEPFAR #USAID #EpiC #IHRI #MplusThailand #MplusChiangMai #MplusChiangRai #MplusPhitsanulok #MplusNakhonRatchasima #ChiangMaiPride #BeyondGender #ThailandPride #PrideThailand #ThailandPride2023 #Pride #Pride2023 #PrideMonth #PrideMonth2023 #MarriageEquality #สมรสเท่าเทียม #GenderRecognition #รับรองเพศสภาพ #รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ #SexWorkIsWork #GumanRights #ResPect #LGBTQ #LGBTQIANs+

ประมวลภาพ Chiang Mai Pride 2023

ช่วงเย็นวันที่ (28 พฤษภาคม) บริเวณพุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเอ็มพลัสร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและองค์กรเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม Chiang Mai Pride 2023 พร้อมกับขบวนพาเหรดที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างอลังการ ภายใต้คอนเซ็ปท์ U = U หรือ Undetectable = Untransmittable ที่ทางมูลนิธิเอ็มพลัสพร้อมร่วมรณรงค์ในแคมเปญนี้ ผ่านตัวกิจกรรม Chiang mai Pride 2023 #PrEPMplus #ThePrEPThailand #MplusThailand #PrEPMplus #MplusChiangMai #MplusChiangRai #MplusPhitsanulok #MplusNakhonRatchasima #ChiangMaiPride #BeyondGender #ThailandPride #PrideThailand #ThailandPride2023 #Pride #Pride2023 #PrideMonth #PrideMonth2023 #MarriageEquality #สมรสเท่าเทียม #GenderRecognition #รับรองเพศสภาพ #รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ #SexWorkIsWork #GumanRights #ResPect #LGBTQ #LGBTQIANs+ #amazingChiangMaiPride2023 …

ประมวลภาพ Chiang Mai Pride 2023 Read More »