นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

นายพงศ์ภีระ พัฐภีระพงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเอ็มพลัส พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอ็มพลัส เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี และหารือแนวทางการสนับสนุนระดับจังหวัดในการพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยุติเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้กำลังใจในการทำงาน และพร้อมสนับสนุนแนวทางการทำงานด้านสุขภาพขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

แชร์ข่าวนี้