พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิเอ็มพลัสนครราชสีมา 💜
จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
เดอะมอลล์ โคราช และ มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา
โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราช
✨✨✨✨

แชร์ข่าวนี้