‘สิทธิจดทะเบียนสมรสไม่ใช่สิทธิพิเศษของเพศใดเพศหนึ่ง! ‘

📅 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
‘สิทธิจดทะเบียนสมรสไม่ใช่สิทธิพิเศษของเพศใดเพศหนึ่ง! 🌈💍
ขอบคุณประชาชน สื่อมวลชน ห่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายทึกคนสำหรับการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจดทะเบียนสมรสสำหรับเพศหลากหลายจะเป็นจริง
ขอขอบคุณรูปภาพจาก Lanner

แชร์ข่าวนี้