ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา

  มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้จัดการงานส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียม ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 1 ตำแหน่ง 2. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ เชียงใหม่ 1 ตำแหน่ง 4. เภสัชกร part time เอ็มพลัสสหคลินิก 1 ตำแหน่ง 5. เจ้าหน้าที่กิจกรรมและออนไลน์ เชียงราย 1 ตำแหน่ง 6. เจ้าหน้าที่สื่อและกิจกรรม นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง 8. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลสนับสนุน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2566 หลักฐานการสมัคร 1. …

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 8 อัตรา Read More »

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา ประจำสาขาเชียงราย 2 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาพิษณุโลก 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง ประจำสาขานครราชสีมา 2 อัตรา 1. ผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและกิจกรรมออนไลน์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หรือปริญญาตรี 4. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 5. หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงื่อนไขและสวัสดิการ …

มูลนิธิเอ็มพลัส เปิดรับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา Read More »